fbpx

Možnosti vzdělávání pro začínající podnikatele

By 02/06/2020 Tipy
Rychlá online půjčka

Chcete začít podnikat, ale nevíte, jak na to? Podnikání rozhodně není jednoduchá záležitost! Před zahájením jakékoliv podnikatelské činnosti byste si proto měli rozšířit obzory. Zkuste proto využít všechny možné alternativy, jak se v problematice zakládání firem vzdělávat, aby tak pro vás byl celý proces zakládání co nejjednodušší. Nabízíme vám stručný přehled těch nejefektivnějších.

Dotace EU

Evropská unie každoročně vyčleňuje určitý obnos financí pro Českou republiku a ta tyto peníze přerozděluje do různých dotačních programů. Zvolte si tedy program vhodný přesně pro vaše podnikání a získejte na něj dotaci. Pro začátek je nutné splnit několik podmínek. Patří mezi ně např. vypracování detailního projektového záměru. Ten by měl obsahovat nejen vaše cíle a způsob jejich naplňování, ale i předpokládané náklady a čas nutné k jejich dosažení.

Erasmus for Young Entrepreneurs

Jde o další program Evropské unie, který pomáhá začínajícím podnikatelům nasávat vědomosti a dovednosti k rozběhu a provozu vlastního podniku. V rámci tohoto programu se studenti setkávají s množstvím inspirativních lidí a zkušených podnikatelů v zahraničí. Jelikož procento nových podnikatelů má momentálně klesající tendenci, Asociace malých a středních podniků rozběhla projekt Young Business – Svou cestou.

Rychlá online půjčka

Program INOSTART

Tento program podporovaný Českou spořitelnou je určený k rozvoji mnoha inovativních projektů s cílem alespoň částečně ulehčit přístup k financování start-upů. Žádosti jsou přijímány od 15. srpna. Tato dotace spočívá ve zvýhodněné záruce na úvěry pro začínající podnikatele (poskytuje záruku až na 70 % jistiny úvěru). Na co tuto dotaci můžete využít? Na pořízení hmotného i nehmotného, investičního i neinvestičního majetku či pokrytí provozních nákladů.

Dotace od Úřadu práce ČR

Jak mladým podnikatelům pomáhá samotná Česká republika? I od úřadu práce je možné získat příspěvek na vytvořená pracovní místa. Jestliže si tedy založíte vlastní pekárnu, kavárnu nebo jiný podnik a budete chtít zaměstnat osoby s nějakým znevýhodněním (zdravotním, sociálním či kulturním), můžete se ucházet o dotaci. Ta může pokrýt 85 až 100 % jejich platu. Na jaké typy pracovních míst lze tuto dotaci získat?

 

  • pracovní místa, která zaměstnavatel nově zřizuje
  • pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
  • pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání
 
Další formulář pro online půjčku ⮕