fbpx

Cenné papíry a jejich formy

By 27/05/2020 Tipy
Rychlá online půjčka

Pojem cenný papír jste zřejmě už někdy slyšeli, ale lze přesně nevíte, co se pod cenným papírům vlastně skrývá. Cenný papír je listina, která představuje pohledávku nebo majetkový nárok vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír emitoval. Tato pohledávka a majetkový nárok jsou s cenným papírem tak úzce spjaty, že jejich vznik, existence, plnění a nakonec zánik jsou vázány jedině na cenný papier.S cenným papírům jsou spojeny majetkové a jiná práva oprávněné osoby vymezené a stanovené Zákonem o cenných papírech.

Co patří mezi cenné papíry?

 • akcie,
 • dluhopisy,
 • podílové listy, pokladniční poukázky,
 • kupóny, směnky, šeky, cestovní šeky,
 • vkladní knížky, vkladové listy a jiné.

Podoba cenných papírů

 • zaknihované (dematerializované) cenné papíry = existují jako zápis v evidenci v Centrálním depozitáři v počítači (např. Středisko cenných papírů). Operace s CP se provádějí jako převody na účtech. Majitel dostane výpis z účtu (např. Kupónová privatizace na Slovensku)
 • listinné = papírové CP, skládají se z: plášť, kupónový arch (obsahují výnos z CP10 – 20 kuponů), talón (obnova kupónového archu) = legitimační arch, není to cenný papír)

  Forma cenných papírů

  1 / na doručitele = vlastník CP má všechny nároky na plnění vyplývající z CP, převod se provede jednoduchým předáním CP

  2 / na řadu = oprávněná osoba označená jménem s doložkou „na řadu“, převod na jinou osobu lze provést bez souhlasu emitenta CP.Převod práva se provádí písemným prohlášením na rubu CP = rukopis nebo indosament (např. směnka)

  3 / na jméno = v cenném papíru je zapsáno jméno majitele. Změna musí být uvedena v cenném papíru, musí být oznámena emitentovi nebo musí být požádána o souhlas emitenta se změnou

  Jak obchodovat s cennými papíry

  S cennými papíry se dá obchodovat prostřednictvím burzy. Ta poskytuje zprostředkování obchodu mezi dvěma stranami. Kromě toho můžete obchodovat také mimo burzu, kdy obchodování proběhne bez zprostředkovatele přímo mezi prodávajícími a institucí, která chce cenné papíry odkoupit.

  Jako první si však musíte otevřít majetkový účet u člena centrálního depozitáře cenných papírů či přímo u depozitáře. Následně je nutné vybrat si obchodníka s cennými papíry a zjistit podmínky ohledně toho, jaký typ cenných papírů můžete nakupovat prostřednictvím vámi vybraného obchodníka.

 
Další formulář pro online půjčku ⮕