fbpx

Slovník základních finančních pojmů

By 22/02/2021 Tipy
Rychlá online půjčka

Americká hypotéka

Americká hypotéka je specifickým druhem hypotéky. Přívlastek americká se na území Slovenska využívá k odlišení od jiných hypotečních úvěrů. V tomto případě sice klient ručí nemovitostí, ale nemusí prostředky využít na koupi jiné nemovitosti. Získané prostředky od banky může využít pro jakýkoliv účel. Americká hypotéka je bezúčelová.

Dlouhodobý úvěr

Dlouhodobý úvěr je úvěr, který klient bance splácí více než pět let. Je z pravidla určený na nákup nebo investice dlouhodobého majetku (budov, pozemků, zařízení). Dlouhodobý úvěr může být i bez-účelový.

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je úvěr, který je zajištěn pohledávkou před dobou splatnosti. Nejčastěji má formu směnky. Tento typ úvěru je určen zejména podnikatelům podnikajícím na území Slovensky.

Finská půjčka

Finská půjčka je název pro krátkodobé bezúčelové půjčky. Finské půjčky jsou poskytovány na krátkou dobu, obvykle měsíc. Poskytují nižší částky a jsou charakteristice velmi vysokými úroky.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr, který je charakteristický tím, že je zajištěn nemovitostí. Tento úvěr zájemce o půjčku dostane pouze tehdy, pokud se zaručí založit nemovitost. Výhoda tohoto úvěru je nízké úročení.

Rychlá online půjčka

Investiční úvěr

Investiční úvěr je druh úvěru, který je z pohledu času přiřazován k středně nebo k dlouhodobým úvěrem. Obvykle je využívají podnikatelé k financování koupě strojů, nemovitostí a podobně.

Komunální úvěr

Komunální úvěr je úvěr, který může být poskytována až na 30 let. Obvykle je zajištěn nemovitostí, kterou vlastní obec nebo VÚC. Tento úvěr bývá financován prostřednictvím vydávání a prodeje komunálních obligací. Banky tento úvěr poskytují na účel koupě nemovitostí, údržbu nemovitostí a podobně. Musí se jednat o stavby, které mají na veřejně prospěšný účel.

Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěr slouží k sloučení několika úvěrů do jednoho. Banka vytvoří klientovi jeden úvěr, který zahrnuje všechny jeho výdaje na úvěry.

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr. Na jeho jištění obvykle slouží movitý majetek dlužníka. Mohou to být různé cenné papíry, zboží, pohledávky a podobně. Pokud tento úvěr není splacen včas banka si nárokuje movitý majetek, kterým byl lombardní úvěr založen.

Online půjčka

Online půjčka je druh půjčky, o kterou klient může zažádat prostřednictvím internetového formuláře a nemusí navštívit kamennou pobočku společnosti.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je krátkodobý úvěr s možností pravidelného obnovování.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je úvěr, kterým mohou klienti financovat nákup automobilu, vybavení domácnosti a podobně. Tento druh úvěr může, ale také nemusí být zajištění ručením.

Spotřební úvěr

Spotřebitelský úvěr je poskytován většinou klienty bez nutnosti dokazování účelu využití peněžních prostředků z úvěru. Může se využít na nákup spotřebního zboží, financování různých služeb a podobně.

Stavební úvěr

Stavební úvěr je účelový úvěr, který mohou klienti využít na nákup, přestavbu, rekonstrukci nemovitosti. Oproti bezúčelové úvěr má zpravidla výhodnější úročení. Jde o dlouhodobý úvěr.

Syndikovaný úvěr

Syndikovaný úvěr je poskytován několika věřiteli, v tomto případě bankami najednou. Banky společně na sebe rozkládají rizik úvěru a společně uzavírají s klientem společnou syndikační úvěrovou smlouvu.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčka je půjčka, kterou poskytují nebankovní společnosti. Obvykle jí doba splatnosti bývá kratší a úroky z prodlení platby velmi vysoké.

 

 

 
Další formulář pro online půjčku ⮕