fbpx

Životní pojištění – výhody a nevýhody

By 13/01/2021 Sporeni
Rychlá online půjčka

Otázkou životního pojištění se zabývá stále více lidí, a tak je to správně. Jednou z největších nevýhod životního pojištění je, že ho ještě nemáte uzavřené.

Životní pojištění

Před samotným určením si výhod a nevýhod, je důležité si říct, co životní pojištění vůbec je. Je to pojištění, které si můžete uzavřít a tím zajistit sebe, případně i své blízké pro případ události, která může nastat. Předmětem pojištění je většinou událost, která je nepříjemná. Proto podstatou tohoto pojištění je vykrýt náklady a rizika, které mohou nastat v případě této události. Událost, na kterou se pojistěte si můžeme zvolit, tehdy ji voláme pojistná událost a peníze, které jsou vám vypláceny pojišťovnou je pojistné plnění. Kromě události si můžete zvolit i pojišťovnu, se kterou uzavřete smlouvu o životním pojištění.

Typy životního pojištění

Kromě pojišťovny a události si můžete vybrat i typ životního pojištění. Mezi základní typy ŽP patří rizikové životní pojištění, investiční a kapitálové.

1. Rizikové životní pojištění 
Podstatou tohoto pojištění je, že si zvolíte událost, na kterou uzavřete životní pojištění. Na tuto událost budete posílat částku, buď jednorázově nebo pravidelně ve výši, kterou si opět zvolíte vy. V případě, že se vám tato událost stane, pojišťovna vám peníze vyplatí. Na druhé straně, pokud se nenastane, peníze vám pojišťovna nevyplatí. Většinou je součástí tohoto pojištění úrazové pojištění.

2.Investiční životní pojištění 
Už z názvu vyplývá, že jde o pojištění, při kterém se investují peníze. Neděláte to samozřejmě vy, ale pojišťovna. I v tomto případě platí, že uzavřete smlouvu s pojišťovnou na konkrétní událost. Na své konto přispíváte určitou částkou, avšak platíte i pojistné, které pojišťovna za vás investuje do určitých cenných papírů. V případě, že na základě tohoto investování nastanou určité výnosy a výdělky, pojišťovna vám je připíše na osobní konto. Nicméně, může nastat i situace, při které můžete předělat. Na rozdíl od klasického investování je výhoda v tom, že se využívá jen výše pojistného a ne celá suma peněz. Mimo jiné, ve smlouvě si vybíráte i datum vyplacení peněz, většinou pokud dosáhnete určitý věk – například 50 let.

Rychlá online půjčka

3. Kapitálové životní pojištění
Co se týče kapitálového životního pojištění, jeho podstata vychází z investičního pojištění. Stejně platí, že platíte dvě částky. Jedna jde na vaše osobní konto a ta druhá je pojistné. Na rozdíl od investičního, se tyto peníze neinvestují, ale pojišťovna vám na ni připisuje určité úroky. Je důležité, abyste si před podepsáním smlouvy přečetly, o jakou výši úroku půjde, také je důležité, abyste si prohlédli, jaké poplatky si pojišťovna bude strhávat a jaká část z pojistného se vám bude připisovat na vaše osobní konto, protože není důležité se dívat jen na výšku výdělku, ale na výši poplatků.

Nejčastější důvody pro uzavření ŽP

Pokud stále přemýšlíte nad tím, jaký důvod by měl být, abyste si ŽP uzavřeli, důvodů je mnoho. Jak jsme zmínili, jde o vyplácení peněz, které nastanou v případě nějakého rizika. Bohužel jde o nečekané události, které mohou nastat a vy nemůžete vědět, kdy tuto pomoc budete potřebovat. Většinou si lidé uzavírají ŽP pro případ smrti nebo dožití určitého věku. Také je možné si na pojištění připojistit i jiná rizika, například nemoc, invaliditu nebo úraz a jiné.

Výhody životního pojištění

Ze samotné podstaty životního pojištění vychází, že je dobré ho mít uzavřené, a to kvůli nečekaným událostem. Mimo jiné výhodou rizikového životního pojištění je, že je možné ho pojistit na více než 1 osobu, je možné připojistit jinou osobu, případě dopojistit jiná rizika nebo je odstranit. Také platí, že jde o pojištění transparentní, při kterých víte, za které riziko kolik zaplatíte.

Nevýhody životního pojištění

Jak jsme již zmínili, důležité je si nastudovat smlouvu s pojišťovnou a vybrat si takovou, při níž nebudete platit hodně nebo při které si nebude strhávat pojišťovna vysoké poplatky. Nedívejte proto na výšku úroku, ale na všechny alternativy poplatků, protože takové pojištění pro vás nebude výhodné. V mnoha případech je nevýhodou i vysoký poplatek, pokud si sumu peněz vezmete ještě dříve, než uplyne jeho doba. Také platí, že musíte uvádět pravdivé informace o vašem zdravotním stavu, protože klamání se vám může vymstít.

 
Další formulář pro online půjčku ⮕