fbpx

Co je životní pojištění a jaké typy známe?

By 23/01/2020 Pujcky, Sporeni, Tipy
Rychlá online půjčka

Životní pojištění je finanční zabezpečení vhodné pro každého člověka, který pracuje nebo má příjem a závazky vůči své rodině nebo splácí půjčky, případně si chce naspořit peníze na cokoliv. Mimo jiné, je to smluvní vztah mezi pojistníkem a pojišťovnou, ve kterém se pojišťovna zavazuje vyplatit dohodnuté pojistné plnění v případě smrti pojištěného nebo dožití sjednaného věku nebo po uplynutí pojistné doby.

Účastníci životního pojištění

  • Pojišťovna – právnická osoba podle zákona o pojišťovnictví, která kryje rizika, spravuje peníze pojištěného. V případě pojistné události má povinnost vyplatit pojistné plnění.
  • Pojistník – může být osoba nebo organizace, která uzavírá pojistnou smlouvu životního pojištění s pojišťovnou a má povinnost platit pojistné
  • Pojištěný – osoba, na jejíž život, zdraví, úraz nebo invaliditu se pojištění vztahuje. Většinou je totožný s pojistníkem, má právo na pojistné plnění s výjimkou případu vlastní smrti.
  • Oprávněná osoba – osoba nebo organizace, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného a je uvedena v pojistné smlouvě

Jaké jsou typy životních pojištění?
Každý člověk, který má zájem o životní pojištění, by si měl před uzavřením pojištění zjistit, jaký typ je pro něj ten nejvhodnější a nejvýhodnější. Musí si být vědomi i toho, čije ho schopen platit ze své mzdy. Pro výpočet čisté mzdy je možné využít jednoduchou kalkulačku.

Rizikové životní pojištění je pojištění pro případ smrti bez spoření, přičemž celé pojistné se zpravidla spotřebuje na riziko. Tento typ pojištění je vhodný pro pojištěného, který se chce pojistit na vysoké částky za přiměřené peníze, např. z důvodu zajištění úvěru – varianta s klesající pojistnou částkou v případě smrti.

Rychlá online půjčka

Kapitálové životní pojištění se nazývá také spoření prostřednictvím pojistky se zaručenou sazbou, kterou se úročí pojistná rezerva. Nazývá se technická úroková míra. Výška technické úrokové sazby se nemění po celou pojistné doby.
Kapitálové životní pojištění má tyto základní varianty:

  • Kapitálové pojištění pro případ dožití obsahuje pouze spoření a v případě smrti bude vyplaceno jen dosud zaplacené pojistné
  • Kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití – pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo dožití konce pojistné doby, čili smíšené životní pojištění
  • Kapitálové pojištění pro případ smrti nebo vícenásobného dožití obsahuje kromě krytí smrti pojištěného i možnost výplaty pojistné částky rozdělených do několika částí. Při dožití dohodnutých let od počátku pojištění. Používá se také na financování bydlení při zajištění a postupném splácení hypotéky.

Investiční životní pojištění kombinuje pojištění s investicemi do podílových fondů. Pojistník nakupuje tzv. podílové jednotky dohodnutých podílových fondů. Pojištění pro případ smrti může nebo nemusí být přímo zakalkulovány v pojistném. Pojištěný si sám zvolí investiční strategii, může realizovat mimořádně vklady, případně částečné odkupování podílových jednotek.

 
Další formulář pro online půjčku ⮕