fbpx

Daňový bonus na dítě? Kolik a jak v roce 2020!

By 04/02/2020 Pujcky, Sporeni, Tipy
Rychlá online půjčka

Pro začátek bychom měli pochopit, co vlastně ten daňový bonus (DB) na dítě je. Jde o položku přímo snižující daň z příjmů fyzické osoby. Je jím tedy možné buď zvýšit měsíční čistou mzdu zaměstnance (v případě měsíčního uplatnění), nebo snížit si daňový bonus na daň v podaném daňovém přiznání / ročním zúčtování (živnostníci).

Kdo může získat daňový bonus na dítě

  • daňový bonus stát vyplácí, pokud jsou příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy
  • na daňový bonus mají nárok zaměstnanci i podnikatelé. OSVČ daňový bonus dostávají vyplacen jednou ročně po podání daňového přiznání, zaměstnanci ho dostávají vyplacen každý měsíc v čisté mzdě.

Co to ale znamená v praxi?

Kvůli růstu minimální mzdy se tak hranice pro vyplácení daňového bonusu zvyšuje na 87 600 Kč ročně, což představuje 7 300 Kč měsíčně. Do této hranice už nezapočítávají příjmy z kapitálu a z pronájmu. Dále mějte na paměti, že příjmy ze závislé činnosti a příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti se nesčítají. Navíc daňový bonus na dítě víte získat iz příjmů v zahraničí.

Výše daňového bonusu na dítě

Rychlá online půjčka

Doklady potřebné pro uznání daňového bonusu

K tomu, abyste daňový bonus získali samozřejmě potřebujete i náležité dokumenty:

  • kopii rodného listu dítěte / výpis z rodného listu
  • potvrdení o návštěvě školy
  • v případě, že se vyživované dítě nemůže soustavně připravovat na povolání studiem nebo vykonávat výdělečnou činnost i potvrzení příslušného úřadu

Omezení daňového bonusu

Počínaje příjmy za rok 2018 se omezil okruh příjmů, které se do tohoto limitu počítají. Zařadit lze jen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, nikoliv už příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Ministerstvo financí tak omezilo jejich umělé navyšování – hlavně prostřednictvím fiktivního nájmu se totiž k bonusu dostávalo více lidí.

 
Další formulář pro online půjčku ⮕