fbpx

Leasing v podnikání

By 06/05/2020 Tipy
Rychlá online půjčka

Leasing představuje jednu ze zvláštních forem dlouhodobých úvěrů. Při zakázkách investičního majetku má podnik možnost financovat svůj nákup z vlastních zdrojů, nebo využít zdroje cizí. Rozšířeným a obvyklým způsobem je financování pomocí bankovních úvěrů. V poslední době se však ve velké míře využívá způsob pořízení investičního majetku prostřednictvím leasingu. Leasing přináší nové výhody pro spotřebitele, podnikatele, ale i pro samotné leasingových poskytovatelů.

Výhody a nevýhody leasingu

Leasing díky své flexibilitě a neustálému vývoji poskytuje množství výhod oběma stranám leasingového vztahu. Výhody a nevýhody jsou základními rozhodovacími faktory, které vedou investory k výběru leasingu, jak toho nejlepšího způsobu pořízení investičního majetku. Pro pronajímatele reprezentuje leasing poskytnutý úvěr, využit leasingovou marží, kterou platí nájemce.

Hodnocení výhod a nevýhod leasingového vztahu závisí na několika faktorech, od úhlu pohledu (pronajímatele nebo nájemce), až po specifika leasingové dohody.

Výhody leasingu

Rychlá online půjčka
 • leasing umožňuje rychlejší přístup k získávání potřebného majetku jako zakázka na úver
 • nemá stanovené úvěrové podmínky ani investiční obmedzenia
 • znižuje riziko inflace pro leasingovou společnost, protože zařízení je nakupované za běžnou cenu a spláceny z budoucích výnosov
 • fexibilitu leasingového financování přináší rozsáhlé možnosti pro pronajímatele i pro nájomcu
 • pri sezónním využívání předmětu nakupovaného leasingem mohou být splátky stanoveny sezónní, podle výnosů z výroby, které přinášejí nájemci zpět likvidní prostriedky
 • operatívny leasing snižuje náklady nájemce na údržbu zařízení, protože servis bývá obvykle součástí smluvních
 • leasingových splátoklízingové splátky představují pro nájemce náklad a snižují jeho daňovou základnu
 • počas leasingového vztahu splácejí výnosy z pronájmu leasingového předmětu náklady na jeho pořízení

Nevýhody leasingu

 • pronajímání leasingových předmětů vyžaduje vysoký vstupní kapitál, za který dostane leasingová společnost zaplaceno později, formou splátek od nájemce
 • v leasingových splátkách platí nájemce za finanční službu a zisk leasingové společnosti, proto bývá cena leasingu vyšší než při pořizování na úvěr nebo za hotové peníze
 • vlastnická práva nájemce k předmětu leasingu jsou výrazně omezeny během celého trvání leasingového vztahu
 • vlastnické rizika v případě krádeže nebo poškození předmětu jsou přenášeny na nájemce, pokud pojišťovna neposkytne náhradu v plné výši
 • předčasné ukončení smlouvy ze strany nájemce je často spojeno s vysokou pokutou
 • nájemce zpravidla nemá možnost odpisování pronajatého předmětu, možnost odpisování je na straně pronajímatele, pokud se předem nedohodnou jinak
 • v případě bankrotu leasingové společnosti hrozí nájemci odebrání pronajatého předmětu
 
Další formulář pro online půjčku ⮕