fbpx

Co je faktoring a jaké jsou jeho výhody?

By 29/04/2020 Tipy
Rychlá online půjčka

Faktoring je financování krátkodobých pohledávek z obchodního styku, tj banka odkoupí odběratelské faktury od dodavatele (klienta), přičemž banka poskytuje do 90% nominální hodnoty faktury při postoupení pohledávky na banku. Rozdíl mezi financovanou a uhrazenou částkou pohledávky převádí na účet klienta po zaplacení pohledávky odběratelem.

Při splnění stanovených kritérií odkupuje banka pohledávky až do výše 100% jejich nominální hodnoty. Podle Javorský je faktoring nástrojem financování, který je schopen odstranit, nebo alespoň zmírnit riziko platební neschopnosti dlužníka. Jeho podstatou je odkup krátkodobých pohledávek factoringové společností. Je vhodný především při obchodních úvěrů se splatností 30 až 90 dní.

Výhody Faktoringu:

  • promptní poskytnutí finančních zdrojů
  • pomůže překlenout delší splatnosti
  • zvýší objem prodeje na nezabezpečený dodavatelský úvěr
  • zlepšují se finanční ukazatele firmy, zejména likvidity
  • lepší se platební disciplína odběratele
  • péče o pohledávky se z velké části přesouvá na faktoringové společnost, která zajišťuje jejich správu, inkaso a monitoring

    Podstatnou nevýhodou factoringu je jeho vysoká cena, jejíž základní výše se skládá ze dvou částí: faktoringové poplatek a úrok z profinancování.

 

 
Další formulář pro online půjčku ⮕